Meie koolist

Õppekava


Raikküla Kooli õppekava koosneb üldosast, lisadest ja ainekavadest.

Õppekava üldosa

Lisad:

Lisa 1. Kooli vastuvõtmise kord

Lisa 2. Digipädevuste õpitulemused kooliastmeti

Lisa 3. Õpilase individuaalse jälgimise kaart

Lisa 4. Läbivate teemade õpitulemused

Lisa 5. Läbivate teemade ajaline jaotus

Lisa 6. Lisaõppe õpinguraamat

Lisa 7. Toimetulekuõppe lisaõppe õpinguraamat

Lisa 8. Üleminekuplaan

Lisa 9. Lisaõppe õpilase tööpraktika tõend

Lisa 10. Lisaõppe õpilase tööpraktika sooritamise hinnanguleht

Lisa 11. Klassitunnistused

Lisa 12. Õpilase toimik

Lisa 13. Teatis tugiteenuste kohta

Lisa 14. Individuaalsed õppekavad

Lisa 15. Eelkooli õpilase arengu hinnang

Lisa 16. Õpetaja töökava

Raikküla Kooli õppekava koosneb üldosast, lisadest ja ainekavadest.

Õppekava üldosa

Lisad:

Lisa 1. Kooli vastuvõtmise kord

Lisa 2. Digipädevuste õpitulemused kooliastmeti

Lisa 3. Õpilase individuaalse jälgimise kaart

Lisa 4. Läbivate teemade õpitulemused

Lisa 5. Läbivate teemade ajaline jaotus

Lisa 6. Lisaõppe õpinguraamat

Lisa 7. Toimetulekuõppe lisaõppe õpinguraamat

Lisa 8. Üleminekuplaan

Lisa 9. Lisaõppe õpilase tööpraktika tõend

Lisa 10. Lisaõppe õpilase tööpraktika sooritamise hinnanguleht

Lisa 11. Klassitunnistused

Lisa 12. Õpilase toimik

Lisa 13. Teatis tugiteenuste kohta

Lisa 14. Individuaalsed õppekavad

Lisa 15. Eelkooli õpilase arengu hinnang

Lisa 16. Õpetaja töökava