Koolielu

RAIKKÜLA KOOLI KODUKORD


Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel. Kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õpilasesindusega. 

 

Üldsätted 

  1. Raikküla Kooli (edaspidi kool) kodukorra eesmärgiks on tagada koolis sõbralik töökeskkond, õpilaste  ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus.
  2. Kooli kodukord on õpilastele, nende tugiisikutele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik. 
  3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel www.raikkulakool.ee  ja paberkandjal õpetajate toas. 

 

Kodukord (.pdf)

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel. Kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekogu ja õpilasesindusega. 

 

Üldsätted 

  1. Raikküla Kooli (edaspidi kool) kodukorra eesmärgiks on tagada koolis sõbralik töökeskkond, õpilaste  ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus.
  2. Kooli kodukord on õpilastele, nende tugiisikutele ja kooli töötajatele täitmiseks kohustuslik. 
  3. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli veebilehel www.raikkulakool.ee  ja paberkandjal õpetajate toas. 

 

Kodukord (.pdf)